Писмо до отдел обслужване на клиенти
тел.: 02 8468 337
моб. : 0898 605051
"БС ТЕХ" ЕООД
BG 201931587
адрес:гр. Банкя 1320
ул.Пирот №8
Уважаеми клиенти това е адрес на регистрация.
Не разполагаме с физически магазин
  • Можете да се свържете с нас и на email: homelux.bg@abv.bg    homelux.bg